erivedge-ppp.se

Roche.se

Kontakt

Utloggning

Webbportal för sjukvårdspersonal

Erivedge graviditetsförebyggande program

www.erivedge-ppp.se  >  Integritetspolicy

Användarvillkor

 

Denna portal är endast avsedd för sjukvårdspersonal som behandlar patienter med Erivedge ® (vismodegib)

 

- Uppfyller EMAs krav för att spåra patientutbildning samt hur många kvinnor i fertil ålder som behandlas med Erivedge;

- Innehåller ett registreringsformulär för sjukvårdspersonal med 5 frågor (läs nedan och fyll i);

- Innehåller allt utbildningsmaterial och kom ihåg-material för patienter och sjukvårdspersonal;

- Innehåller Roches lokala kontaktuppgifter för säkerhetsinformation.

 

 

Upphovsrätt

 

Webbplatsen och refererad information tillhandahålls endast i informationssyfte. Reproduktion, återutsändning eller annan användning är strängt förbjuden. Begäran om tillstånd att återge information från denna webbplats skall riktas till Roche. Vi välkomnar alla förfrågningar (Klicka här för kontaktuppgifter).

 

 

Insamlade uppgifter

 

Roche använder nedan beskrivna metoder för att samla in uppgifter via denna hemsida:

 

- Uppgifter som lämnas via frågeformulär

 

All Information som lämnas via frågeformulär på denna webbplats sparas i Roches globala databas. Roche samlar inte in eller sparar några uppgifter som gör att du eller någon annan enskild kan identifieras, såvida du inte felaktigt lämnar personuppgifter i fritextformuläret, vilket det inte är avsett för.

 

- Beställt material

 

Du har möjlighet att kostnadsfritt beställa patientutbildnings- och påminnelsematerial under fliken ”Beställ material”. Personuppgifter (namn och adress) som lämnas i samband med beställningar av material används endast för att kunna hantera beställningen och sparas bara så länge som det krävs för detta ändamål.Genom att beställa material godkänner du att Roche behandlar dina personuppgifter för detta ändamål.

 

 

- Automatiskt insamlade uppgifter

 

Roche får automatiskt vissa typer av uppgifter när du använder Roches webbplatser. Automatiserade tekniker som används kan vara bland annat loggar för webbservrar/IP-adresser, kakor (cookies) och webbfyrar (web beacons).

 

Logg för webbservrar/IP-adresser. En IP-adress är ett nummer som din dator tilldelas varje gång du använder internet. All datoridentifiering på Internet sker med hjälp av IP-adresser, som gör det möjligt för datorer och servrar att känna igen och kommunicera med varandra. Roche samlar in IP-adresser för systemadministration och besökstatistik.

 

Cookies. En ”cookie” är en liten textbaserad datafil som automatiskt placeras på din dators hårddisk när du besöker vissa webbplatser. Cookies ger servern en unik identifiering av din webbläsare. Med hjälp av cookies kan Roche lagra information på servern som ger dig en bättre webbupplevelse och Roche möjlighet att göra webbplatsanalyser och kontrollera webbplatsprestanda såsom t.ex. besökstatistik.  De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies, men du kan ändra inställningarna så att läsaren inte gör det eller så att du meddelas när en cookie skickas till din dator. Men kom ihåg att vissa delar av våra webbplatser kanske inte fungerar som de ska om du väljer att inte ta emot cookies.

 

Web beacons, cookies och andra spårningstekniker hämtar inte automatiskt personuppgifter om dig. Det är bara om du frivilligt lämnar uppgifter som gör att du kan identifieras som dessa automatiska spårningstekniker kan användas för att samla in mer information om hur du använder webbplatsen. Syftet är att förbättra användbarheten för dig.

 

Vill du veta om Roche behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Roche och att få uppgifter rättade.

 

 

Roches kontaktuppgifter

 

Klicka här

 

 

Biverknings och graviditetsrapportering

 

Sidan är inte avsedd för rapportering av biverkningar. Eventuella biverkningsrapportering ska skickas till www.lakemedelsverket.se/rapportera eller [email protected]