Zapobieganie ciąży - portal dla lekarza

www.erivedge-ppp.pl  > Nota prawna

Nota prawna

Portal Erivedge został stworzony dla lekarzy w celu dostarczenia informacji oraz ostrzeżeń dotyczących stosowania produktu Erivedge. Na portalu znajdują się ankiety dla lekarzy, które umożliwią firmie Roche monitorowanie i ocenę skuteczności planu zarządzania ryzykiem związanym z produktem Erivedge.

 

Podmiotem odpowiedzialnym za treści zamieszczone na serwisie internetowym jest spółka Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39 B, 02-672, KRS: 0000118292. Żadna informacja zamieszczona w niniejszym serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego.