Διαδικτυακή Πύλη Αποφυγής Κύησης - Για Επαγγελματίες του τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης

www.erivedge-ppp.gr  >  Επικοινωνία

 

 

Επικοινωνία

Για να μας κάνετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε η ROCHE (HELLAS) A.E. να αλλάξει ή να τροποποιήσει το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς (ταχυδρομικώς) στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

ROCHE (HELLAS) Α.E.

Αλαμάνας 4 & Δελφών

151 25 Μαρούσι

Τηλ: 210 61 66 100

Φαξ: 210 61 99 930