Διαδικτυακή Πύλη Αποφυγής Κύησης - Για Επαγγελματίες του τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης

www.erivedge-ppp.cy  >  Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για να μας κάνετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε να αλλάξει ή να τροποποιηθεί το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς (ταχυδρομικώς) στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γ.Α. Σταμάτης & Σια Λτδ.,

Ανδρέα Αραούζου 27,

1076 Λευκωσία,

Τηλ. +357 22 257 200

Fax. +357 22 257 300