roche-erivedgeppp.bg

За контакти

Изход

Портал за медицински специалисти за превенция на бременност

roche-erivedgeppp.bg > Privacy Statement

Декларация за поверителност

 

Рош България Ви благодари за проявения интерес към нашите лекарствени продукти, за посещенията в нашия уебсайт и за имейлите, които ни изпращате.

 

В Рош България  разбираме, че защитата на личните данни на посетителите в нашите уебсайтове е много важна, както и че информацията относно Вашето здраве е поверителна. Ето защо ние сме предприели необходимите мерки, за да отговорим на международните изисквания за поверителност на личните данни. Ние третираме личните данни според директивата на Рош „Roche Directive on the Protection of Personal Data“ и законите на Република България, ЕС, Швейцария, както и други закони и разпоредби, които определят съхранението, използването, достъпа и трансфера на лични данни.

В уебсайтовете на Рош България ще намерите „Декларация за поверителност” и когато се изисква да предоставите някаква информация, тя ще бъде съхранявана и класифицирана в съответствие с принципите, залегнали в тази декларация, и действащите закони. Тази декларация за поверителност се прибавя към личната информация (както е описано по-долу), събрана от онлайн източниците и по време на комуникацията с Рош България (като уебстраници, имейли и други методи за онлайн връзка). Тази декларация не се прилага към информация, която не е събрана от нашите онлайн източници, освен в случаите, когато подобна информация е придружена с лична информация, събрана онлайн от Рош България. Тази декларация не се прилага към трети онлайн източници, към които уебсайтовете на Рош България може да линкват (препращат) и където Рош България не контролира съдържанието или прилагането на поверителност на тези източници.

Ние събираме лична информация за Вас, в случай че решите да я предоставите доброволно. Не споделяме никаква част от личната информация на трети страни за тяхна маркетингова употреба освен ако Вие не ни дадете изключително разрешение за това.

 

Събиране на информация

 

„Рош България” ЕООД е регистриран като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Част от данните, които доброволно предоставяте, са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

 

 

 

 

Декларация за поверителност

КХП

 

Условия за ползване