roche-erivedgeppp.bg

За контакти

Изход

Портал за медицински специалисти за превенция на бременност

roche-erivedgeppp.bg > Legal Satement

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД

 

Гаранция и отговорност не се поемат.

 

Рош България Ви благодари за проявения интерес към нашите лекарствени продукти и за това посещение в нашия уебсайт.

 

Рош България полага всички усилия за предоставяне на точна и актуална информация, но въпреки това не заявяваме и не гарантираме, че страниците ще бъдат непрекъснато на разположение или че в тях не е възможно появяване на грешки. Рош България си запазва правото да поправя, променя и обновява публикуваните данни след съгласуване с Изпълнителната Агенция по Лекарствата. Използването на уебсайта означава, че Вие изразявате съгласие с представените по-долу условия. Рош България, както и всяко трето лице, участващо в създаването, разработването и предоставянето на този уебсайт, и на свързаните с него уебсайтове, не носи отговорност за преки и косвени вреди, настъпили поради ползване на информацията на този уебсайт и на всички други, свързани с него, или поради невъзможност за неговото/тяхното използване, както и за всякакви грешки или непълноти в тяхното съдържание.

Информацията, която ще прочетете в уебсайтовете на Рош България, не представлява медицински съвети или препоръки и по никакъв начин не замества консултацията и предписанията на лекуващия лекар.

 

 

Предложения

 

Информацията на тези уебсайтове не представлява предложение или молба за закупуване или продаване. Инвеститорите по никакъв начин не трябва да основават своите инвестиционни решения на информация в уебсайтовете.

 

 

Информация за бъдещи събития

 

Този уебсайт може да съдържа информация относно проекти в развитие, която се основава на несигурни данни, научни, икономически и финансови фактори, поради което реалните резултати може да се различават значително от тези, представени в уебсайтовете.

 

 

Търговски марки

 

Всички търговски марки, емблеми и изображения, които се съдържат в настоящия уебсайт или към които той препраща, са обект на запазени права и защита. Други имена на продукти и имена на компании, които се споменават, могат да представляват търговски названия или запазени търговски марки на съответните им собственици.

 

 

Авторско право

 

Съдържанието на страниците на Рош България е обект на авторско право на компанията. Каквито и да било права, които не са изрично предоставени, са запазени. Всяко възпроизвеждане, прехвърляне, разпространяване или запаметяване на част или на цялото съдържание, освен за лични цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на Рош България.

 

Използването на цялата информация и изображения на този уебсайт, както и съдържанието му, се разрешава само за лични, нетърговски цели. Използването на информацията за пресата, както и на останалите документи, които са били класифицирани като предназначени за разгласяване, е разрешено, но само в случай че се посочва източника на информация.

 

 

 

 

Декларация за поверителност

КХП

 

Условия за ползване